πεπτηῶτα

πεπτηῶτα
πίπτω
Exc. ex libris Herodiani
perf part act neut nom/voc/acc pl
πίπτω
Exc. ex libris Herodiani
perf part act masc acc sg

Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες). 2014.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую

Look at other dictionaries:

  • NYMPHAEAE folia — cavitatem exhibent poculis idoneam: ea enim plerumque oris per ambitum replicatis inveniuntur, sic ut non male catinorum et scyphorum ideam referant. An et κιβώρια Nicander de foliis ipsis, ad hunc modum concavis et catinorum five poculorum vicem …   Hofmann J. Lexicon universale

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”